White Sasha Stool

White Sasha Stool

12″ Width x 12″ Depth x 18.25″ Height